'Het is hopen dat er zo weinig mogelijk ongelukken gebeuren'