• Sites

Het F woord

Stem

In de tweede aflevering van Het F-woord gaat het gesprek over stem: hoe laten feministen zich horen? Is er ruimte voor hun stem? En wordt er geluisterd als ze praten?

Hoe

 • 11:02
 • Web only
 • 28 aug 2020, 15:00

Hoe kun je feminist zijn? Zijn feministen alleen schreeuwende vrouwen op de Dam? Lopen ze in tuinbroeken rond met spandoeken? Volgens Het F-woord zijn er ook andere manieren om feminist te zijn

Strijd

 • 13:45
 • Web only
 • 21 aug 2020, 15:00

Hoe kiezen de feministen waar ze voor strijden? En hebben ze daar wel een keuze in? Een vrouw in een rolstoel krijgt met hele andere discriminatie te maken dan een trans vrouw.

Stem

 • 13:10
 • Web only
 • 14 aug 2020, 15:00

In de tweede aflevering van Het F-woord gaat het gesprek over stem: hoe laten feministen zich horen? Is er ruimte voor hun stem? En wordt er geluisterd als ze praten?

Imago

 • 12:29
 • Web only
 • 7 aug 2020, 15:00

In de eerste aflevering van Het F-woord wordt het imago van het feminisme besproken. Er zijn nog altijd veel vooroordelen over mensen die zichzelf feminist noemen. Waar komt het imago van boze femi...