Helft jonge LHBTI+ers mijdt hand of kus op straat

Bij serie 3vraagt

De hand van je lover vasthouden in het openbaar of je date gedag kussen bij de bushalte. Voor veel jonge mensen klinkt dit vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor iedereen. De helft van de jonge LHBTI+ers (47 procent) voelt zich niet vrij om hand in hand over straat te lopen met hun partner.

Als het gaat om een kus op de mond geven, voelt zelfs 56 procent zich niet vrij om dat te doen. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, in aanloop naar Pride Amsterdam.

Jonge deelnemers die niet tot de LHBTI+ gemeenschap behoren voelen zich een stuk vrijer. Acht op de tien (82 procent) zouden niet twijfelen om de hand van hun geliefde op straat vast te pakken en 72 procent zou zonder aarzelen kussen.

3 op 10: ‘het gaat niet goed met homo-acceptatie in Nederland'

Drie op de tien jonge LHBTI+ers vinden dat het over het algemeen niet goed gesteld is met de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’ers) in Nederland.

Veel ondervraagden stellen dat de acceptatie in Nederland vooral op papier geldt. Een panellid daarover: "Hoewel het qua wetgeving wel goed lijkt, is er in de praktijk nogal eens sprake van geweld en buitensluiten.” En een ander: "In Nederland mag je wel L, H, B, T of I zijn, zolang je maar "normaal" doet. Dat is een groot probleem in Nederland. We moeten stoppen als samenleving om een bepaalde gedragsnorm op te leggen.”

Zeven op de tien vinden dat het wel goed gesteld is. Zij constateren dat het geaccepteerd is in Nederland, maar plaatsen net zo goed kanttekeningen bij dat oordeel. Zoals een panellid zegt: “Vergeleken met andere landen is het vrij goed gesteld met Nederland. Helaas merk ik juist onder de oppervlakte een gebrek aan acceptatie."

Ruim de helft LHBTI+’ers past gedrag aan

56 procent van de jonge LHBTI+'ers heeft wel eens hun gedrag aangepast om negatieve reacties over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit te voorkomen. Vooral in het openbaar, op werk, in privé situaties en tijdens het uitgaan.

Een jongen daarover in het onderzoek: "Op de voetbal kom ik niet uit de kast als homoseksueel omdat er nog altijd heel veel flauwe grappen worden gemaakt over homo’s.” Ook vrouwen zijn bang voor verkeerde reacties op hun geaardheid: "Als ik aangesproken wordt door een jongen, zeg ik meestal wat later of helemaal niet dat ik lesbisch ben om te zorgen dat hij niet boos/agressief reageert."


Over dit onderzoek: 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, stuurt circa eens per maand een vragenlijst aan leden tussen de 16 en 34 jaar. Aan dit onderzoek, gehouden van 3 tot en met 15 juli 2019, deden 732 LHBTI+ers mee en 1023 niet LHBTI+ jongeren. De resultaten zijn na weging representatief voor vijf variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, stemgedrag en spreiding over het land. De uitslagen worden gepubliceerd door EenVandaag en op jongerenplatforms van NPO3 en andere platforms van de Publieke Omroep.