Hebben doven voor elk woord een gebaar?

Willem Wever
Extra