Hebben doven voor elk woord een gebaar?

Hebben doven voor elk woord een gebaar?
Extra