Grootsche huldebetooging voor Hare Majesteit de Koningin op het Malieveld te 's-Gravenhage (lange versie)