Groenteman houdt van A'dam - E.V.A.
4) Als 


5) als jij het niet doet, doet nietmand het.