God in de Lage Landen - 5. God de Koning en de staatsmacht