'Gebrek aan goede samenwerking veiligheidsdiensten is heel zorgelijk'