Frits Bakker: niet bezuinigen op mensen, dus op stenen