Floriadekoets trekt door Zuid-Slavië

Polygoon Wereldnieuws, 1960
1:00
Extra