• Sites

Mijn Jodenbuurt

Antisemitisme in de wijk van Anne Frank?

  • Artikel
  • 04 mei 2017

Filemon woont in de Amsterdamse Rivierenbuurt waar voor de oorlog veel Joden woonden. Hij vraagt zich af of antisemitisme hier nog leeft.

Mijn Jodenbuurt

Filemon gaat in zijn eigen buurt, de Amsterdamse Rivierenbuurt, op onderzoek uit. Hij vraagt zich af hoe het gesteld is met de verdraagzaamheid in de wijk waar, van oudsher, veel joodse mensen wonen.