EU en de landbouwsubsidie

Door de subsidie kon er meer in de landbouw
1:24
Extra