"Er zal vooral begrip getoond worden voor situatie Koerden"