'En wéér zijn we getuige van een massale schietpartij...'