Hunters edited 2 carousel medium 1509379346

En dit zijn de Hunters

De Hunters zijn onmisbaar bij de jacht op de voortvluchtigen. Aangestuurd door het hoofdkwartier volgen de drie hunterteams dwars door Nederland elk spoor van de voortvluchtigen. Wie zijn zij en wat is hun achtergrond?

Hunters 1 goed


TEAM 1
Naam: Jehury van Deursen en Dennis van Heerden
Leeftijd: 39 jaar en 40 jaar
Achtergrond: Beide ex-militair

Jehury en Dennis hebben ervaring als leidinggevenden en 
adviseurs bij Defensie op het gebied van doelopsporing en 
doelbestrijding en gingen in deze rol meerdere keren op 
missie naar diverse brandhaarden in de wereld. Samen 
presteerden ze tijdens missies in Kosovo, Irak en meerdere 
keren in Afghanistan onder extreme omstandigheden. 

Tegenwoordig hebben ze samen een onderneming die zich 
richt op het geven van opleiding, training en advies in de 
context van prestatieverbetering. Op het gebied van 
doelopsporing is hun expertise het denken in te bereiken 
effecten en hieraan gekoppeld het creëren van bepaald 
doelgedrag. Geduld, doorzettingsvermogen en de juiste 
strategie zijn hierin hun kernwoorden. Presteren onder 
druk en omgaan met stress en spanning en druk in 
crisissituaties is een belangrijk onderdeel van het huidige werk.


Hunters 3 goed


TEAM 2 
Naam: Michael Kortekaas en Claudia van Kleeff 
Leeftijd: 40 jaar en 42 jaar
Achtergrond:Politie en defensie (Michael) & 
ex-militair en voormalig politiedocent (Claudia)

Michael heeft een achtergrond in vechtsport en heeft na zijn 
opleiding aan het CIOS en de Sportacademie 12,5 jaar gewerkt 
voor Politie(academie) en Defensie. Als docent gevaar beheersing 
heeft hij politiemensen en militairen getraind op communicatie, 
aanhouding & zelfverdediging, vuurwapenonderwijs en 
proceduretraining. Na zijn carrière binnen de overheid heeft 
Michael een onderneming opgericht waar hij samen met een aantal 
bekende mensen uit de sportwereld deelnemers coacht op fitheid 
en vitalliteit. Michael wordt naast verschillende bedrijven en de 
(semi-)overheid ook nog steeds ingehuurd als trainer Mentale 
Kracht voor diverse (specialistische) diensten van de Nationale 
Politie. Presteren onder druk, omgaan met verandering en 
volhouden zijn thema’s die dan centraal staan. 

Claudia is ruim 10 werkzaam geweest binnen de Koninklijke 
Landmacht. Als beroepsmilitair is zij meerdere malen uitgezonden 
geweest naar Bosnië (Sarajevo). Daarnaast heeft zij als 
sportinstructeur militairen en eenheden opgeleid en getraind in 
fysieke en mentale fitheid. Binnen de politie heeft zij zich 
gespecialiseerd als vuurwapendocent, docent aanhoudings- en 
zelfverdedigingstechnieken en trainer mentale kracht. 
Tegenwoordig heeft Claudia haar eigen bedrijf en geeft zij training 
en advies op het gebied van persoonlijk leiderschap. 
Empowerment van mensen, vergroten van mentale veerkracht 
en effectief omgaan met grensoverschrijdend gedrag. 


Hunters 2 goed


TEAM 3
Naam: Nick Swart en Tommy Schraven
Leeftijd: 47 en 41 jaar
Achtergrond: Defensie (Tommy) en ex-militair (Nick)

Tommy heeft ongeveer 20 jaar als leidinggevende bij Defensie gewerkt. 
Door deze ervaringen, gedurende operaties over de hele wereld, heeft hij aan 
den lijve ondervonden welke effecten het gevolg zijn van prestatiedruk, 
besluitvorming en teamdynamiek. Tegenwoordig gebruikt hij deze kennis 
en inzichten om diverse teams binnen hoog-risico beroepen te begeleiden 
en te adviseren. Zijn expertise richt zich vooral op het bewust inzetten 
van interventies om gedrag te beinvloeden. Voor de voortvluchtigen en 
hun achterban een extra uitdaging, omdat zij door deze methodieken 
vaak niet doorhebben dat zij onbewust ‘in de val’ worden gelokt.

Nick is voormalig topsporter, heeft jarenlang bij Defensie gewerkt en 
heeft als consultant gewerkt in (post)conflict gebieden over de hele wereld. 
De grote gemeenschappelijke deler in al zijn ervaringen is het belang van 
zelfsturing en de mentale processen die dat ondersteunen. Inmiddels geeft 
hij samen met Tommy trainingen op dit vlak bij defensie, politie, brandweer, 
bedrijfsleven en topsport.