Elsine van Os

Bij serie Hunted

Functie in het hoofdkwartier: profiler.

Elsine in het kort: 

Elsine van Os is klinisch psychologe. Haar werkervaring ligt met name in het veld van militaire en commerciele inlichtingen. Ze werkt wereldwijd en heeft gewerkt in en rond conflictgebieden als Afghanistan, Irak, Nigeria, Colombia, Mexico etc. Haar expertise is het doen van dreigingsinschattingen en analyses op het gebied van terrorisme, zware en georganiseerde (cyber) criminaliteit en andere dreigingen door individuen, groepen en organisaties. Psychologische profielschetsen en de 'human factor' zijn een zeer belangrijk onderdeel van haar werk.