'Een soldaat prikte met zijn geweer mijn blaren door'