Een item over de eenmalige uitvoering over het leven van prins Claus