Drijven en zinken

Wat blijft er drijven en wat zinkt er in het zwembad?
2:36
Extra