Drie jaar na aanslag in Kenia: terroristen zullen niet winnen