'Dood aan Amerika', of 'vreedzame omgang met andere landen'?