Dit is het beeld uit de 17e eeuw, een bronzen mans-figuur.