Dijksma: alleen nog kijken wat sluiting in de weg staat