Dijkhoff: verkeer zachter laten rijden om beter smokkelaars eruit te pikken