Deze conferentie rekende af met het arrogante Westen