Denkstof: Schepping, we hebben de wereld bruikleen