• Sites

Demi

De nog bij haar overbeschermende ouders wonende Demi (23) raakt zwanger van een vrijgevochten muzikant. Na te veel bemoeienis van haar ouders vlucht Demi op haar scooter impulsief van huis.