Dekker: lang, kritisch en stevig debat met de senaat