Dekker: het is vijf maanden en drie dagen na mijn operatie