De Westerlingen afl. 4 - teruggekeerde Europagangers in Libanon (fragment)