De Rijksbegroting

Wat staat er in de Rijksbegroting?
1:34
Extra