'De rechter vond dat ze wel genoeg waren getraumatiseerd'