"De politiek gebruikt het strafrecht buiten de grenzen"