De plek van de aanslag op openbaar aanklager Barakat