De Nederlandsche Haringvisscherij

Polygoon, 1923
Extra