De Nederlander Minck Simonis was getuige van de terreur