'De geruchten over mijn overlijden zijn schromelijk overdreven'