De geboorte van Jezus

Een kindje in een stal
1:56
Extra