'De enige reden is dat er drie overtredingen zijn geweest'