DDW20131123 EXTRA - gesprek Rina Molenaar met weduwe