Cookson: minimaal zes maanden schorsing voor motortje