Clipphanger

Waarom hebben wij geen doodstraf?
1:16
Extra