27-12

China actief tegen WC papier dief

Bijzonder nieuws van ver weg

In Beijing is iets nieuws bedacht om WC papier roof in
openbare toiletten terug te dringen. De toiletbezoeker
wordt geacht op een geel vlak plaats te nemen, waarna
diens gezicht door een computer met gezichts
herkenning
wordt gescand. De machine geeft 60 cm WC papier vrij
per keer. Vervolgens duurt het negen minuten voordat de
machine opnieuw WC papier vrijgeeft aan dezelfde persoon.
China bevindt zich sinds vorige jaar in een zogenaamde
toilet revolutie. Het land wil in 
2020 grofweg 3 biljoen dollar
hebben geïnvesteerd in Toerisme. 
Hieronder valt ook de 
verbetering en handhaving van openbare toiletten.