Canal Parade 2016 - Homodag of Koningsdag?
4:33
Extra