Bosz: dit hebben we aan onszelf te wijten, ook Onana