Bisschop Joannis: zonne-energie van ons land gaat naar Duitsland