'Bezuiniging leidt op den duur tot verkrotting monumenten'