Bezoek aan het door ijs onbereikbare Rottumeroog

Polygoon, 1 maart 1954
Extra