Bewoners Groningse Vondelflat mogen zelf maaltijd kiezen