Een uur Ischa, 27 februari 1990 (fragment)
Niet beschikbaar